Skip to main content

Algemene voorwaarden

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over B&B 1001 nacht. B&B 1001 nacht levert alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. B&B 1001 nacht behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van B&B 1001 nacht. B&B 1001 nacht sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij B&B 1001 nacht en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of medegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van B&B 1001 nacht.

PUBLICATIE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van B&B 1001 nacht. Deze voorwaarden worden vermeld op de sites www.benb1001nacht.be. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

PRODUCTEN & TARIEVEN

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID HOTEL

De hotelhouder is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van tien maal de logiesprijs per dag (exclusief Btw, andere taksen) van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de hotelhouder weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de hotelhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de hotelgast de schade onmiddellijk na de vaststelling ervan kenbaar maken aan de hotelhouder.

GESCHILLEN

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Hasselt en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

INCHECKEN / UITCHECKEN B&B 1001 NACHT:

Inchecken vanaf 15u00, uitchecken ten laatste om 11u00. Een late uitcheck is mogelijk op aanvraag. Vraag aan de administratie naar de tarieven.

GEACCEPTEERDE BETAALKAARTEN

Visa, American Express, Eurocard, Maestro, Bancontact

NIET ROKERS KAMERS B&B 1001 NACHT

Rokers kunnen terecht beneden op één van de terrasjes buiten. Wenst u een kamer met terras, vraag ernaar.

E-MAIL & INTERNET

U kan als gast gratis inloggen op ons WiFi netwerk. U krijgt daarvoor bij incheck de gebruikersnaam en het paswoord. Op verzoek kan u e-mails laten toekomen via ons hotel, via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HUISDIEREN

In onze B&B zijn geen huisdieren toegelaten

INCHECKEN MET CREDITCARD

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan B&B 1001 nacht de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal de B&B 1001 nacht het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

FACTUREN

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro en een maximum van 1250 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van B&B 1001 NACHT NV toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan B&B 1001 nacht het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot verdere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur.

BETALINGSTERMIJNEN

De betalingstermijn van een door B&B 1001 NACHT opgestelde factuur bedraagt 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

CADEAUBON

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig en kunnen niet worden verlengd.

Reservatie mogelijk enkel rechtstreeks via telefoon of email. Indien je reserveert vragen wij altijd om het cadeaubonnummer door te geven om de echtheid van de bon te verifiëren. Afrekenen met de cadeaubon doe je aan de kassa bij elke zaak.

HOE ANNULEREN?

  • RESERVATIES B&B 1001 NACHT:
    reservaties telefonisch, via mail of via de website kunnen via deze weg weer geannuleerd worden. B&B 1001 nacht bezorgt u een bewijs via mail.
  • RESERVATIES ONLINE – ANDERE KANALEN:
    Booking.com, AirBnB, Expedia, … Kamers annuleren kan door uzelf en enkel via het kanaal dat u gekozen heeft om te reserveren.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Gratis annuleren kan tot 7 dagen voor aankomst. Bij een annulering tot 4 dagen voor aankomst is 50 % van de reservatiewaarde* voor uw rekening. Bij een annulering binnen de 4 dagen voor aankomst is 100 % van de reservatiewaarde* voor uw rekening. Bij een no show is 100 % van de reservatiewaarde* voor uw rekening. OPGELET: u dient de annulering via hetzelfde kanaal te doen als waar u gereserveerd heeft.

*De reservatiewaarde is de waarde van de bevestigde prijs vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde nachten.

INFORMATIE OVER DE REMARKETINGTAGS VAN GOOGLE

Om persoonlijke en op gedrag gebaseerde reclame (‘behavioural targeting’) te kunnen aanbieden, maakt deze website gebruik van remarketingtags, een dienst van Google Inc. (hoofdkantoor in Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna ‘Google’ genoemd). Als u deze website opent, plaatst Google cookies op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks getallen die gelezen kunnen worden om het gedrag van gebruikers te analyseren. Wij gebruiken de cookies om te achterhalen welke partnerwebsites u op het eindapparaat hebt geopend en welke advertenties er daar te zien waren. Bij het aanbieden van op gedrag gebaseerde reclame vinden we het heel belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens om de kwaliteit van de reclameboodschappen te verbeteren. We slaan de gegevens niet op en/of voegen ze niet samen om uw identiteit te kunnen achterhalen. U kunt op eender welk moment beslissen of u nog gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen of niet. De cookies die wij aanmaken, verlopen automatisch na negentig dagen, tenzij u ze voordien handmatig blokkeert of uitschakelt. U kunt de cookies die Google plaatst permanent uitschakelen door de instellingen voor cookies te veranderen. U kunt cookies ook uitschakelen door naar de de-activeringpagina van het Network Advertising Initiative te gaan en daar de instructies te volgen.